Friday, August 12, 2005

¡Se supo!

¡Último momento!
¡Paren las rotativas!
¡Xenia Norton sería un heterónimo de Damián Tabarovsky!

Chararan chan chan chan, chananan cnan chan chan...